Människans promenad genom lifvet och deras olika sätt därunder fördriva tiden1900 by Ivar Arosenius

Click to select the cover image for this artwork.